Historie

Město Bezdružice je součástí Plzeňského kraje a leží téměř v samém srdci západních Čech. Lokalita je situována mimo významné cesty směřující z Plzně do Karlových Varů nebo Chebu. Okolí města je obklopené lesy a údolími, kudy protéká mnoho potoků a potůčků. První zmínky se objevují kolem roku 1227. Historie města je velmi bohatá a zajímavá a rozhodně stojí za to, seznámit se s ní při vlastní návštěvě. Dominantní stavbou umístěnou v krajině je bezdružický zámek.Bezdružice i se spádovými obcemi mají v současné době 1000 obyvatel.

V roce 1975 vznikl v Křelovicích při Osvětové besedě hudební kurz. O vedení tohoto kurzu byl požádán pan Karel Palát, který nabídku přijal a začal zde vyučovat hru na žesťové nástroje. Hru na dechové dřevěné nástroje vyučoval pan Jaroslav Brož a na bicí nástroje a akordeon slečna Marie Kozáková. A vše začalo směřovat k vytvoření dechového souboru. S jednotlivými žáky se pomalu začali nacvičovat jejich party. První skladby, které soubor zahrál, byly pochod Sokolský den a valčík Cesty osudu. Ale to byly teprve první krůčky k založení pionýrského a mládežnického dechového souboru Juvenka, který opravdu začal vystupovat v roce 1978, kdy se traduje jeho založení.

Soubor začal vystupovat na kulturních a společenských akcích v rámci okresu, kraje a také začíná vyjíždět do sousedního NDR. Z nejvýznamnějších akcí můžeme vyjmenovat koncert na EX Plzeň, vystoupení na okresní konferenci kulturních a školských pracovníků v Plzni, krajská soutěž pracovníků v zemědělství v Sušici, kolonádní koncerty v Konstantinových Lázních a zájezdy do Bad Elstru, Plavna, Buchholze, Namburku a Bad Kösenu.

V srpnu 1978 OB Křelovice ukončuje hudební kurz pro nedostatek prostředků. Soubor však nezanikne a po dohodě s Okresním národním výborem oboru školství v Tachově přechází celý soubor do lidové školy umění ve Stříbře, pobočka Bezdružice. Pan Karel Palát je zde přijat jako učitel a pokračuje v další práci se souborem a vychovává další mladé hudebníky.

Od 1.10.1980 nastupuje jako učitel na bezdružickou LŠU také jeho syn Jiří Palát.

Soubor nadále vystupuje na místních, okresních, krajských a celorepublikových akcích a zajíždí do sousedního NDR. V tomto období Juvenka hrála např. na krajské soutěži ZUČ v Chebu, při celostátním sjezdu ROH v Praze roku 1982, na celostátním festivalu zájmově uměleckých činností odborového svazu pracovníků v zemědělství ve Velkém Meziříčí. Vystupuje při kolonádních koncertech v Konstantinových Lázních, pořádá tradiční zájezdy do NDR, ke kterým přibívají i nové. První se uskutečnil roku 1986. Směřoval do NSR, přesněji do Norimberku, kde soubor koncertoval při mírových oslavách. V roce 1992 se poprvé hrálo v Letzau SRN při příležitosti Hasičských slavností.

V roce 1992 přebírá taktovku po panu Karlu Palátovi jeho syn Jiří Palát. Pod jeho vedením soubor poprvé vystupuje při příležitosti Slavností přátel koní v Bezdružicích 8. 5. 1993. Z dalších akcí můžeme jmenovat: přehlídku dechových souborů v Týnci nad Sázavou a v Benešově u Prahy, úcast na přehlídce dechových hudeb v Nabburgu, koncerty během Střeleckého festivalu v Plavně a u příležitosti setkání lázeňských měst v Ingolstadtu a Neualbenroitu a mnoho dalších.

Mezi poněkud netradiční akce patří vedení procesí s Černou Madonou v Boru u Tachova u příležitosti Loretánských slavností, kam Juvenka zajíždí pravidelně od roku 1995.

Juvenka se také samozřejmě zúčastnila několika soutěží. Poprvé to byla soutěž ,,Kdo hraje nejhezčí Polku”, která probíhala během 27. Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Chamu. V tomto a dalším ročníku Juvenka tuto soutěž vyhrála, a tak si domů jako hlavní cenu přivezla velký buben. Další vítězství si Juvenka ,,vyhrála” v soutěži plzeňského rozhlasu ,,O plzeňský soudek”.

20. dubna 2000 oslavila Juvenka výročním koncertem 22 let od svého založení a poprvé se zde představila v nových stejnokrojích.

Juvenka nadále koncertuje na kolonádních koncertech, přehlídkách, slavnostech v České Republice i v SRN.

V roce 2004 při svém turné koncertovala v Lucembursku, Belgii a Francii.

Repertoárem souboru jsou nejen polky, valčíky, mazurky a pochody soudobých hudebních skladatelů dechové hudby, ale též skladby koncertního a moderního charakteru.rolex replica watches